GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KALİTE POLİTİKASI

Sektörümüzde kalite lideri bir firma olmak hedefi doğrultusunda;

  • Üretimin ilk aşamasından başlayarak; hammadde alım, üretim, depolama ve sevkiyatına kadar hijyenik ortam sağlamak,
  • Sürekli eğitim ve bilinçlendirme ile kalite ve gıda güvenliğini en üst düzeye çıkarmak
  • Gıda güvenliği standartının sürekliliğini sağlamak,
  • Üretimin her aşamasında kontrolü sağlayarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
  • Gıda zincirindeki tüm kuruluşlarla etkin bir iletişim sağlamak,
  • Üretimimizi tarım bakanlığının, diğer resmi kurum ve kuruluşların kanun ve tüzük yönetmeliklerine uygun olarak hareket etmek amacıyla;

Kalite yönetim sistem şartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmeyi, geliştirmeyi felsefe edinen bir anlayış bizim Kalite Güvenliği politikamızdır.

EK-01  01.08.2017 Rev No:00   REV TAR: 00