• Ürünlerimizin üretiminden tüketim aşamasına kadar geçen süreçlerde karşılaşılabilecek helal gıda güvenliği tehlikelerini önlemek ve yönetmek; oluşabilecek tehlikelerin kontrolünü sağlamak,
  • Kuruluşumuzun tüm birimlerinde helal gıda güvenliğine aykırı ve bozucu tehlikelerden kaynaklanan riskleri en aza indirmek,
  • Hijyen-sanitasyon ve üretim için kullanılan kimyasal yardımcı madde/malzemelerin helal gıda sektöründe uygun kullanımını sağlamak,
  • Çalışanlarımıza kalite ve helal gıda güvenliği bilincini geliştirmek üzere sürekli eğitim programları düzenlemek, onlara kalite ve helal gıda güvenliği ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları vermek ve çalışanlarımızın memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamaktır.
  • Gıda güvenliği ve helal gıda standartları doğrultusunda yasal şartlara uygun bir yönetim sistemi kurduğunu, dokumante ettiğini, sürekli iyileşirmesinin sağlandığını ve ilgili kayıtların uygun şekilde tutulması politikamızdır.